Björklinge vägförening

Datum för årsmötet ej bestämt p.g.a. att vissa punkter ej är klara ännu. Dock finns som alltid möjligheten att framföra synpunkter och åsikter via brev, e-post eller telefon.