Björklinge vägförening

Här finns en kopia på protokollet från det konstituerande mötet den 22/8-2017

Protokoll konstituerande 170822