Björklinge vägförening

Har du synpunkter på hur vår vägförening sköts, eller har du kritik eller önskemål som du vill framföra?

Dessa skickar du via e-post, telefon eller brev.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att bevaka sociala medier såsom Facebook, Twitter m.fl.