Björklinge vägförening

Vägföreningen är upprättad genom en förrättning gjord av lantmäteriet och är reglerad i lag (1973:1150).

Medlemskap regleras och syns på lagfartsbeviset genom "Gemensamhetsanläggningar Uppsala Björklinge ga:1".

Björklinge Vägförening är medlem av Riksförbundet Enskilda Vägar som hjälper oss med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor, kurser, biträdande vid tvister och förhandlingar samt mycket annat..

BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING
Gamla vägverksstationen
743 61 Björklinge

Tel 018-377130
(Ordf. mobil tel 018-377130)

Sekr. mobil tel 073 3308650
Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fördelning mellan bidrag (från kommunen) och utdebitering (medlemsavgift) är inte garanterat från år till år.
Varje år söker vägföreningen bidrag från kommunen, Transportsyrelsen m.fl. för att minimera utdebiteringen.
Tyvärr är det ingen garanti att vi i framtiden får forsatt stöd från bl.a. Uppsala kommun.
T.ex. har Knivsta kommun inget stöd till lokala vägföreningar, vilket där resulterar i medlemsavgifter på ca. 2000:-.

Nu är det extra svårt att få bidrag för asfaltering, endast akuta lagningar genomförs.