Björklinge vägförening

Björklinge Vägförening är en av Sveriges ca 13.000 stycken. Så det är ingenting unikt utan allmänt förekommande, 2024-02-17.

Detta är en återkommande fråga, ett kommunalt övertagande bl.a. ur rättvisesynpunkt. Tre vägföreningar, bla Björklinge, har ansökt om detta. Här kan ni se dagsläget, 2023-12-04!