Björklinge vägförening

I den mån så kallade "potthål" uppstår vid infarten till centrum ifrån Lv 600 och även inne på parkeringen, är det kommunens sak att åtgärda det. Felrapportera gärna detta via epost eller kommunens app.

Vad gäller korsningen Ramsjö-, Nybyvägen, samt hela Ramsjövägen mot Upplands Energi så är det Trafikverkets ansvar.

Omskyltning, och ändring, av hastighetsbegränsningarna inom Björklinge är nu gjord genom kommunens försorg. I dagsläget har ca 15 fel upptäckts. Däribland 10 km/h på ett ställe vilket kommunen förnekar att dom satt upp vägmärket! Mycket märkligt!