Björklinge vägförening

Här finns en kopior på de lokala ordningsföreskrifterna som gäller i Uppsala Kommun.

Ordningsföreskrift

Föreskrift gångbanerenhållning