Björklinge vägförening

Generellt gäller inom Björklinge samhälle, där inte skyltning föreskriver något annat, 24 timmars parkering!

På några ställen, Långsjögränd och Norra Tibblevägen, finns parkeringsförbud endast del av året!

Utöver detta gäller, som annars, förbud mot parkering mot färdriktning, för nära
korsningar, övergångsställen, busshållplatser mm och även parkering i terräng!
Detta regleras i Trafikförordningen. Exempel...
"48 § Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på
allmän plats som är terräng."