Björklinge vägförening

Inom kort kommer boende att få en informationsfolder om hur du som fastighetsägare är skyldig att säkerställa god sikt genom att bl.a klippa häcken.

Information finns även att ladda ner.

Klipp häcken