Björklinge vägförening

Uppdatering 2018-08-09:


 

Svar ifrån Uppsala kommun på förfrågan varför ändringen (sänkningen) av hastighetsgränserna drar ut på tiden!

”Arbetet har inte fortskridit som önskat och planerarna fick revideras. Under 2018 siktar kommunen på att få nya hastighetsbegränsningar i Uppsala. Några orter utanför Uppsala planeras för 2019. Bälinge och Björklinge ansågs omfattande, framförallt kring nya fundament, så det resonemanget sköts upp främst av den anledningen.

När det är dags för Björklinge ska vi på stadsbyggnadsförvaltningen i detalj sätta ett nytt förslag om nya hastigheter. Så har vi gjort i Uppsala och det fungerar väl. Antagligen kan det skickas till vägföreningen för en extra möjlighet att yttra sig.”


Se hur Björklinge berörs av detta.

 

Eftersom det återigen blir 50km/h på väg 600 genom hela samhället, kan man hoppas att övergångsställen återigen blir uppmärkta och skyltade för att skydda gångtrafikanter.

Hastighetsplan

För mer information se länk nedan.

http://bygg.uppsala.se/hallbarhet-miljo/hastigheter/