Björklinge vägförening

Här finns en kopia på protokollet från det konstituerande mötet den 20/9-2022

Protokoll konstituerande 220920