Björklinge vägförening

Här finns en kopia på protokollet från det konstituerande mötet den 19/9-2023

Protokoll konstituerande 230919