Björklinge vägförening

Vi vill uppmana folk om att man skall fråga alternativt meddela i akuta fall om man har behov att ställa upp containrar, lastflak, arbetsbodar, lägga upp jordhögar på "vägföreningens gator och vägar".

Detta är EJ tillåtet utan tillstånd, muntligt eller skriftligt, där "tillståndsinnehavaren" är 100% skyldig att skylta/varna/ på ett för trafiksäkerheten godtagbart sätt! Arbetet skall för övrigt ske skyndsamt!